Σάββατο, 25 Μαίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Info-Com Research Society (ICRS)
(Επιστημονική Κοινότητα Ψηφιακής Επικοινωνίας - ΕΚΨΠ)

Η Info-Com Research Society (ICRS) είναι η επιστημονική ομάδα, η οποία αναπτύχθηκε στη βάση κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων ακαδημαϊκών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών για τις νέες τεχνολογίες, την πολιτική και τον πολιτισμό. Η ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα της ICRS σε καινοτόμες εφαρμογές και στρατηγικές ανάπτυξης διαδικτυακών διεθνών κόμβων (Portals) διαμορφώνεται μέσω επιστημονικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

To "Πολιτισμικό όραμά" μας είναι η δημιουργία και διάδοση επιστημονικής γνώσης, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδυση, διαμόρφωση και καθιέρωση καινοτόμων επαγγελματικών μεθόδων και πρακτικών διαμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου για τον πολιτισμό και την πολιτική.

Η επιστημονική ανάπτυξη και ερευνητική τεκμηρίωση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων συντονίζεται από τον Καθηγητή Πολιτιστικής Πολιτικής και Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Δρ. Γιώργο Κ. Γκαντζιά ο οποίος επιστημονικά δραστηριοποιείται στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, στις νέες τεχνολογίες, στη διοίκηση, στη διαχείριση, στην πολιτιστική πολιτική, στα ψηφιακά συστήματα οικονομικής ρευστότητας, στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στο πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι . Ειδικότερα, η ενεργός συμμετοχή, οι εξειδικευμένες δεξιότητες και η «πολιτισμική γνώση» όλων όσοι συμμετέχουν δυναμικά και ενεργά στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο της ICRS αποτελούν βασικά συστατικά ανάπτυξης πρωτοποριακών και καινοτόμων μοντέλων στο παγκόσμιο πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Ομάδα Παραγωγής – Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ψηφιακού Περιεχομένου
Info-Com Research Society (ICRS)

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Μοντέλο ΔΑΠΑΠ - Έρευνα – Παραγωγή - Επιμέλεια Περιεχομένου

Δρ. Γιώργος Κ. Γκαντζιάς (Καθηγητής), Συντονιστής Info-Com Research Society
Στην ερευνητική ομάδα ICRS επίσης συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, φοιτητές και ειδικοί στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής επικοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας, της διαχείρισης, της διοίκησης, της πολιτιστική πολιτικής, της διαχείρισης κρίσεων, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Επικοινωνία – Ομάδα Παραγωγής & Περιεχομένου

Ε-mail: ekloges@eklogesonline.com, eklogesonline@gmail.com


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι