Τετάρτη, 22 Μαίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών
Δημοσκοπήσεις 2023

Δημοσκοπήσεις 2019

Δημοσκοπήσεις 2015

Δημοσκοπήσεις 2004-2007

Δημοσκοπήσεις 2004

Δημοσκοπήσεις 2000-2003

Δημοσκοπήσεις 2000

Exit Polls


Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Εκλογές 2007

Κατά Χρονολογική Σειρά


 

 

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2007

 

Εταιρεία /

Μήνα

Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %)

Σύνολο

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

Αναποφάσιστοι κλπ

Ιούνιος

K.RESEARCH

36,1

35,1

7,6

4,2

4,3

12,7

100

ΜETRON AN.

36,8

35,8

6,4

3,8

3,8

13,4

100

RASS

36,2

34,0

7,5

4,0

3,9

14,4

100

MRB

36,3

34,0

7,0

4,4

3,7

14,6

100

V-PRC

43,0

39,0

7,0

4,5

4,0

2,5

100

ALCO

34,2

34,0

6,3

2,9

3,3

19,3

100

GPO

35,5

34,5

7,1

4,4

4,9

13,6

100

Μάιος

METRON AN.

33,4

32,0

6,8

3,6

4,4

19,8

100

MRB

35,7

33,7

6,3

4,4

4,7

15,2

100

V-PRC

42,5

39,5

6,5

5,0

3,5

3,0

100

METRON AN.

33,2

32,0

6,4

4,3

3,5

20,6

100

Απρίλιος

GPO

35,0

33,9

7,2

4,1

4,6

15,2

100

MRB

35,9

33,5

6,7

4,1

3,7

16,1

100

METRON AN.

33,6

32,1

5,6

4,4

3,8

20,5

100

GPO

35,6

33,9

7,1

4,0

4,4

15,0

100

V-PRC

42,5

39,0

7,0

4,5

4,0

3,0

100

K- RESEARCH

36,9

35,9

7,0

3,4

3,9

12,9

100

ALCO

33,9

33,4

5,5

2,8

2,2

22,2

100

Μάρτιος

GPO

36,0

34,3

7,0

4,0

4,5

14,2

100

MRB

36,1

33,5

6,9

3,7

4,2

15,6

100

METRON AN.

37,1

35,9

7,0

3,1

3,6

13,3

100

V-PRC

43,0

39,5

7,0

4,5

3,5

2,5

100

Φεβρουάριος

MRB

36,3

33,1

7,7

3,1

3,7

16,1

100

GPO

37,0

34,1

6,9

4,0

4,3

13,7

100

RASS

36,7

33,9

5,8

2,8

2,7

18,1

100

K- RESEARCH

37,5

35,9

7,4

3,6

3,2

12,4

100

GPO

36,9

35,0

6,7

3,8

4,0

13,6

100

V-PRC

43,0

39,5

7,5

4,0

3,5

2,5

100

Ιανουάριος

V-PRC

43,0

39,0

7,5

4,0

3,5

3,0

100

GPO

35,9

33,7

7,3

4,1

4,6

14,4

100

 

 

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2006

 

Εταιρεία /

Μήνα

Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %)

Σύνολο

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

Αναποφάσιστοι κλπ

Δεκέμβριος

K- RESEARCH

36,7

35,6

7,5

3,7

3,4

13,1

100

RASS

34,7

32,2

6,9

3,3

2,6

20,3

100

METRON AN.

37,3

35,6

6,1

3,7

3,9

13,4

100

V-PRC

43,0

38,5

7,5

4,5

3,5

3,0

100

GPO

37,5

35,9

6,8

3,7

4,1

12,0

100

MRB

37,4

34,4

7,1

3,1

3,3

14,7

100

Νοέμβριος

ALCO

35,3

33,3

6,6

3,2

3,2

18,4

100

GPO

36,5

33,2

7,3

4,0

4,3

14,7

100

MRB

36,6

33,5

7,0

4,1

3,6

15,2

100

V-PRC

42,5

38,5

8,0

4,5

4,0

2,5

100

Οκτώβριος

K-RESEARCH

37,9

35,1

7,4

3,4

3,2

13,0

100

METRON AN.

33,8

30,6

6,0

4,2

3,5

21,9

100

K- RESEARCH

42,4

40,1

7,6

3,8

3,4

2,7

100

GPO

35,3

33,4

7,5

4,1

4,1

15,6

100

V-PRC

42,5

38,5

8,0

4,5

4,0

2,5

100

Σεπτέμβριος

V-PRC

42,5

38,5

8,0

4,5

4,0

2,5

100

GPO

33,8

31,3

7,8

3,7

4,1

19,3

100

Αύγουστος

METRON AN.

33,4

31,3

6,5

3,3

3,3

22,2

100

Ιούλιος

V-PRC

42,0

38,0

8,5

4,5

4,5

2,5

100

Ιούνιος

METRON AN.

35,0

33,8

7,4

3,3

4,7

15,8

100

MRB

36,6

34,1

7,3

3,1

3,9

15,0

100

V-PRC

41,5

38,5

8,5

4,5

4,5

2,5

100

GPO

34,0

32,0

7,4

3,6

5,1

17,9

100

Μάιος

K-RESEARCH

34,8

33,1

6,9

3,3

4,8

17,1

100

MARC

33,1

32,3

6,9

3,9

4,0

19,8

100

METRON AN.

33,6

32,6

6,6

3,0

4,5

19,7

100

V-PRC

42,0

39,0

8,0

4,0

4,0

3,0

100

Απρίλιος

GPO

34,0

33,2

7,0

3,0

4,8

18,0

100

V-PRC

41,5

39,5

9,0

3,0

4,0

3,0

100

ΔΗΜΕΛ

39,5

41,9

6,4

3,3

2,6

6,3

100

Μάρτιος

GPO

35,0

34,0

6,5

3,2

5,2

16,1

100

METRON AN.

35,6

35,9

7,3

3,4

4,3

13,5

100

V-PRC

42,0

39,5

8,0

3,5

4,5

2,5

100

K-RESEARCH

33,7

33,0

6,9

3,2

4,9

18,3

100

MRB

36,0

34,9

7,2

3,3

4,8

13,8

100

K-RESEARCH

33,9

33,4

7,0

3,2

4,6

17,9

100

METRON AN.

34,4

34,2

6,5

3,7

4,1

17,1

100

RASS

31,1

30,8

6,1

3,7

5,4

22,9

100

Φεβρουάριος

ALCO

34,0

34,4

6,7

2,8

5,6

16,5

100

GPO

35,0

33,6

6,5

3,3

5,2

16,4

100

K-RESEARCH

35,5

33,5

6,9

3,2

5,0

15,9

100

MRB

36,2

33,9

6,8

3,5

4,0

15,6

100

V-PRC

41,5

39,5

8,0

3,5

5,0

2,5

100

Ιανουάριος

GPO

32,5

30,6

7,0

3,5

5,1

21,3

100

V-PRC

42,0

39,5

8,0

3,5

4,5

2,5

100

 

 

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2005

 

Εταιρεία / Μήνα

Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %)

Σύνολο

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

Λοιπά

Άκυρο - Λευκό

Αναποφάσιστοι κλπ

Δεκέμβριος

K-RESEARCH

32,4

31,2

6,8

3,7

5,3

2,8

6,2

11,6

100

MRB

36,9

34,7

7,3

3,4

3,6

2,3

5,0

6,8

100

GPO

32,3

31,0

7,0

4,0

4,7

2,8

6,1

12,1

100

V-PRC

42,0

39,5

8,0

4,0

4,0

2,5

 

 

100

Νοέμβριος

V-PRC

42,5

39,0

8,0

4,5

3,5

2,5

 

 

100

GPO

34,3

31,8

6,6

3,9

3,3

2,3

5,4

12,4

100

METRON AN.

35,2

34,6

7,5

4,0

4,2

1,0

4,3

9,2

100

Οκτώβριος

ALCO

34,8

33,6

6,6

3,0

3,4

1,7

1,5

15,4

100

V-PRC

42,5

39,0

8,0

5,0

3,0

2,5

 

 

100

GPO

34,9

31,9

6,8

4,0

3,0

3,7

4,6

11,1

100

Σεπτέμβριος

GPO

35,9

31,9

6,2

3,9

2,9

2,2

5,6

11,4

100

V-PRC

42,5

38,5

7,5

5,0

3,0

3,5

 

 

100

Ιούλιος

V-PRC

43,0

39,0

7,0

4,5

3,5

3,0

 

 

100

Ιούνιος

METRON AN.

36,1

33,7

7,6

4,3

4,0

1,1

5,1

8,1

100

V-PRC

43,5

38,0

7,0

5,0

3,0

3,5

 

 

100

Μάιος

MRB

38,9

34,8

6,8

3,6

2,9

2,2

4,9

5,9

100

V-PRC

43,5

39,0

7,0

4,0

3,5

3,0

 

 

100

K-RESEARCH

37,5

35,1

6,5

3,1

3,5

1,5

3,7

9,1

100

Απρίλιος

V-PRC

43,5

39,5

6,5

4,0

3,0

3,5

 

 

100

MRB

37,7

34,4

6,6

3,4

2,5

2,0

4,6

8,8

100

Μάρτιος

K-RESEARCH

39,2

34,7

6,1

3,7

3,1

2,0

1,8

9,4

100

OPINION

36,1

32,0

5,9

3,7

3,5

3,2

5,4

10,2

100

V-PRC

44,5

40,0

7,0

3,5

3,0

2,0

 

 

100

Φεβρουάριος

METRON AN.

37,9

33,9

6,6

3,7

2,9

1,0

5,3

8,7

100

GPO

39,2

33,3

6,7

3,0

3,1

2,2

3,4

9,1

100

Ιανουάριος

V-PRC

46,0

39,0

7,0

3,5

2,5

2,0

 

 

100

 

 

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2004

 

Εταιρεία / Μήνα

Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %)

Σύνολο

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

Λοιπά

Άκυρο - Λευκό

Αναποφάσιστοι κλπ

Δεκέμβριος

MRB

39,7

33,4

7,1

3,7

3,1

2,1

3,9

7,0

100

V-PRC

47,0

38,0

7,5

3,0

2,5

2,0

 

 

100

GPO

39,8

33,1

6,1

3,2

2,8

1,5

4,1

9,4

100

Νοέμβριος

ALCO

37,7

31,8

6,7

3,2

3,2

1,7

2,6

13,1

100

V-PRC

48,0

36,5

7,5

2,5

2,0

3,5

 

 

100

Οκτώβριος

METRON AN.

40,2

34,1

6,4

3,8

2,9

1,3

4,7

6,6

100

MRB

39,2

31,3

6,1

3,7

2,0

1,4

6,5

9,8

100

V-PRC

48,0

37,5

8,0

2,5

2,0

2,0

 

 

100

Σεπτέμβριος

GPO

40,5

33,0

5,9

3,0

2,8

1,5

2,4

10,9

100

K-RESEARCH

41,6

34,0

6,0

2,3

1,7

1,0

0,9

12,5

100

Ιούνιος

V-PRC

45,5

35,5

9,0

4,5

3,0

2,5

 

 

100

Μάιος

GPO

42,0

33,5

7,8

3,9

2,7

2,7

1,4

6,0

100

V-PRC

42,0

34,0

7,0

3,5

2,5

3,5

2,0

5,5

100

OPINION

40,1

32,1

5,6

3,3

2,3

2,5

2,4

11,7

100

METRON AN.

40,8

33,3

7,0

3,8

2,2

1,7

3,1

8,1

100

ALCO

41,6

33,9

7,9

4,3

2,9

2,3

1,4

5,7

100

MRB

41,5

33,7

6,7

3,7

2,1

2,5

2,1

7,7

100

MRB

41,0

33,5

6,3

3,8

2,1

1,7

1,7

9,9

100

V-PRC

41,5

33,5

7,0

4,0

3,0

2,5

2,0

6,5

100

GPO

41,1

33,4

7,2

3,6

2,9

2,0

1,0

8,8

100

OPINION

33,9

26,7

4,7

3,0

1,9

0,6

2,1

27,1

100

METRON AN.

40,6

33,7

5,8

3,7

2,2

2,6

2,8

8,6

100

METRON AN.

33,2

26,0

5,2

3,7

2,7

2,0

2,5

24,7

100

K-RESEARCH

41,6

34,5

6,3

3,4

2,3

1,9

0,0

10,0

100

Απρίλιος

V-PRC

47,5

36,0

8,0

4,0

2,5

2,0

 

 

100

PROGNOSIS

43,4

35,8

6,2

3,4

 

2,4

2,1

6,7

100

GPO

41,8

34,9

7,0

4,2

2,6

2,2

1,1

6,2

100

Πηγή: Info-Com Research Society (ICRS) σε συνεργασία με τον Δημήτρη Καμάρα.Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι