Τετάρτη, 22 Μαίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών
Δημοσκοπήσεις 2023

Δημοσκοπήσεις 2019

Δημοσκοπήσεις 2015

Δημοσκοπήσεις 2004-2007

Δημοσκοπήσεις 2004

Δημοσκοπήσεις 2000-2003

Δημοσκοπήσεις 2000

Exit Polls


Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Εκλογές 2000

Βουλευτικές Εκλογές 2000: Πρόθεση Ψήφου (Σειρά Διαδοχικών Δημοσκοπήσεων)

   

Κ ό μ  μ  α  τ  α     κ  α ι     π  ο  σ  ο  σ τ  ά    %

Διευ
κρινι
σμένοι

Αδιευ
κρίνι
στοι

Υπεροχή:

   

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΔΗΚΚΙ

ΠΟΛΑΝ

ΦΙΛ

ΑΛΛΟ

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

  Βουλευτικές Εκλογές 1996 41.5 38.1 5.6 5.1 4.4 2.9  - 2.4     3.4  
  Ευρωεκλογές 1999 32.9 36.0 8.7 5.2 6.8 2.3 1.6 6.5       3.1
  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ                        
  Εταιρεία Δείγμα Περίοδος                        
1 METRON  (2.403)/ 14-24.9.99 33.2 32.5 5.5 4.3 5.1 1.1 1.1 2.2 85.0 15.0 0.7  
2 OPINION  (1.614) 16-30.9.99 30.1 30.7 5.4 2.8 5.7 0.9 0.6 6.1 82.3 17.7   0.6
3 V.PRC  (1.170) 17-29.9.99 31.5 34.3 5.6 4.7 5.8 1.1 0.8 3.6 87.4 12.6   2.8
4 ALKO (1.981) 29.9-12.10.99 28.6 31.3 5.8 3.7 5.0 1.2 0.6 2.2 78.4 21.6   2.7
5 METRON (1.608) 2-16.11.99 32.5 31.3 5.2 4.8 5.6 1.1 0.5 1.8 82.8 17.2 1.2  
6 MRB  (2.000) 24.11-9.12.99 31.6 30.6 5.6 4.0 4.8 1.4 0.5 2.6 81.1 18.9 1.0  
7 V.PRC (1.545) 2-22.12.99 32.4 34.3 5.4 3.7 4.5 0.5 0.5 3.1 84.4 15.6   1.9
8 DATA Res. (1.572) 7-23.1.00 33.5 35.0 5.7 4.1 6.2 0.2 0.4 0.2 86.2 14.8   1.5
9 ΚAPA Res. (1.714) 20.1-3.2.00 35.7 34.9 4.8 3.5 3.3 1.2 0.7 2.6 86.7 13.3 0.8  
10 ALKO (1.959) 25.1-3.2.00  31.8 33.0 5.0 3.4 4.3 0.4 0.8 2.1 80.8 19.2   1.2
11 OPINION (1.600) 8-16.2.00 36.3 33.7 5.3 3.2 3.4 0.5 0.6 2.3 85.3 14.7 2.6  
12 ALKO (1.995) 15-25.2.00 33.8 33.0 5.0 3.3 3.6 - 0.5 3.6 82.8 17.2 0.8  
13 MRB (2.000) 15.2-1.3.00 34.7 32.7 4.7 3.7 3.5 0.4 0.9 19.5 2.0  
14 V.PRC (1.598) 14.2-5.3.00 37.0 34.9 5.1 4.4 4.5 0.6 0.3 2.8 89.6 10.4 2.1  
15 ΜΕΤΡΟΝ (1.606)  22.2-6.3.00 34.8 34.0 4.7 4.0 4.3 - 0.4 1.9 84.1 15.9 0.8  
16 DATA Res. (1.580)  7.2-3.3.00 36.1 37.2 5.1 3.1 5.0 - - 2.3 88.9 11.1   1.1
17 ALKO (1.999) 6-15.3.00 34.5 33.9 4.8 3.8 4.8 - - 2.7 84.5 15.5 0.6  
18 METRON (1.403)  1-11.3.00 35.9 35.0 4.2 3.8 3.9 - - 2.9 85.7 14.3 0.9  
19 ΚAPA Res.  (2.000) 9-11.3.00 37.5 37.1 4.9 4.2 3.8 - - 1.5 89.0 11.0 0.4  
20 MRB (2.000) 7-13.3.00 34.5 34.2 4.9 4.0 3.6 - - 4.1 85.3 14.7 0.3  
21 OPINION (2.000) 14-20.3.00 35.1 34.7 4.9 3.9 4.1 - - 3.8 86.5 13.5 0.4  
22 ALKO (2.000) 16-22.3.00 34.7 34.5 5.0 3.8 4.0 - - 1.6 83.6 16.4 0.2  
Συλλογή, επεξεργασία: Ιωάννης Δ. Καμάρας


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι