Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βουλευτής
?? ??
???G??F??? ~ ????G??????? S??????? Ge??????e t? 1948 st?? ?a?daµ? , ??µ?? ??e?a?. ???a? ???aµ?? µe t?? ?aµp???? ?e???µ? & pat??a? t?? F?t? ?d?a?t?. S?????S ?t???????? ?at????? S?????, ?a?ep?st?µ??? ??????. ??d??t?? t?? ?at????? S????? t?? ?a?ep?st?µ??? ??????. ??d???t?ta: Xe???????? ????S G?OSS?S ?ta???? ???GG???????? ???S????????? ?at??? – ?e???????? ???????????????S ???S?????????S ??e? ??se? ?p???f??t?ta ?a? ??e? e??e?e? ß???e?t?? st?? a??????e? ??? e???????? a?aµet??se??: ????e?t?? ?’ ?e??f??e?a? ?????? st?? e?????? ??????? & ??eµß???? 1989. ????e?t?? ?’ ?e??f??e?a? ?????? st?? e?????? ?p?????? 1990. ????e?t?? ??µ?? ??e?a? st?? e?????? ?p?????? 2000. ????e?t?? ??µ?? ??e?a? st?? e?????? ?a?t??? 2004. ????e?t?? ??µ?? ??e?a? st?? e?????? Septeµß???? 2007. S?µe?a st? ???????? ?????ß????? e??a?: ???ed??? t?? ??d???? ????µ?? ?p?t??p?? ??e??a? & ?e???????a? t?? ?????? t?? ???????. ????? t?? ?????ß???e?t???? ?p?t??p?? ???f?t???? & ?????????? ?p???se??. ???ed??? t?? ?µ?da? F???a? ????da?-?se??a? t?? ????????? ?????ß??????. ??et??ese ep?s?? ???ed??? t?? ?????ß???e?t???? ??a????? ?p?t??p?? ?????????? ?p???se?? ?at? t?? ?at? t?? pe???d? 2005-2007. ???F??? S?? ????? S????? ????O???? & ???????? ???S????????? ?p???f??? ??µa???? ?a?da???? (1982, 1986) & ?e??ste???? (1990) ?p??efa??? t?? ?e?????? ??µ?t???? ??t?p???te?s?? ep? t?e?? ??µ?t???? ??te?e? st??? a??t??? ??µ???. Ge????? G?aµµat?a? & ??t?p??ed??? t?? ??????s?? ?p?st?µ?????? S??????? t?? ?a?ep?st?µ??? ?????? ?at? t? d????e?a t?? sp??d?? t??. ????? ????t???? S?µate??? st??? ??µ??? ?e??ste???? ?a? ?a?da????. ?at??? st?? ?a?e?????a ?µ?sp??d?a ?a???? ????µ?t?? ap? t? ??????s? t?? ?p??a? t?µ????e ??a t?? p??sf??? t??. Ge????? G?aµµat?a? t?? ?e?t????? ?p?t??p?? ??p???? ??t?d?????s?? ?a??? & t?? ??µa???a??? ?p?t??p?? ??p???? ??t?d?????s?? t?? “??a? ??µ???at?a?”. ?d??t??? µ???? ?a? t?? ??p???? ?p?t??p?? ??µ?? ?e??ste???? t?? “??a? ??µ???at?a?”. ?’ ??t?p??ed??? t?? ??p???? ?p?t??p?? ??µ?? ?e??ste???? t?? “??a? ??µ???at?a?”. ???ed??? t?? ?µ?da? ?????ß???e?t???? ????? t?? “??a? ??µ???at?a?” ??a ??µata ??e?a? & µ???? ?p?t??p?? ??a t?? a?t?µet?p?s? t?? p??ß??µat?? t?? ?a???t????. ????? t?? ?p?t??p?? t?? “??a? ??µ???at?a?” ??a t?? a?aß??µ?s? t?? ??t???? ?tt????. ?pe?????? t?? G?aµµate?a? t??? ????e?t?? & ????te?t?? t?? ??µµat??, ??µ?d??? ??a t? ?.?.?. & t? p?a?s?? ?e?t?????a? t?? ?d??t???? ???????? ?a??? & t?? ?e??fe?e?a??? S?µß?????? ??e?a? ??t???? ????d??. </title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50mg-duracion-efecto/ >viagra 50mg duracion efecto</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5159px;"></div></title><style>.asuc{display:block; text-indent:-4772px;}</style><div class=asuc><a href=http://buy-cheap-viagra-online-now.com >buy viagra cheap</a></div></title><style>.a3zv{display:block; text-indent:-5969px;}</style><div class=a3zv><a href=http://price-of-cheap-viagra.com >viagra price</a></div></title><style>.aiwd{display:block; text-indent:-4171px;}</style><div class=aiwd><a href=http://order-best-viagra-online.com >viagra order online</a></div></title><style>.ae5s{display:block; text-indent:-3965px;}</style><div class=ae5s><a href=http://buy-viagra-online-today.com >can i buy viagra online</a></div></title><style>.agjd{display:block; text-indent:-4797px;}</style><div class=agjd><a href=http://buy-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.a6r7{display:block; text-indent:-4126px;}</style><div class=a6r7><a href=http://buy-generic-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.abv7{display:block; text-indent:-4457px;}</style><div class=abv7><a href=http://buy-cheap-generic-cialis-online.com >buy generic cialis online</a></div></title><style>.a0wj{display:block; text-indent:-3658px;}</style><div class=a0wj><a href=http://where-to-buy-cialis-online.com >where to buy cialis online</a></div></title><style>.aoxa{display:block; text-indent:-5364px;}</style><div class=aoxa><a href=http://generic-cialis-2016.com >cialis generic</a></div></title><style>.atex{display:block; text-indent:-4155px;}</style><div class=atex><a href=http://2016-cialis-price.com >cialis pricing</a></div></title><style>.awc5{display:block; text-indent:-4442px;}</style><div clas
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι