Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΦΟΡΤΕΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
??S?? ??S??
Ge??????a st? ????st??? t? 1953. • ?a?t?eµ???? µe t? Staµat???a G?a???t??. ??? pa?d??, t?? ??t???a 29 et?? ?a? t?? ??ß??a 27 et??. • ?e?e??sa t? ??µ?t??? ?a? t? G?µ??s?? st? ????st??? ?a? st?? s????e?a st? ?a?ep?st?µ?? t?? ??t?a? sp??dasa ???????a. • ?p? t? 1981 ??? ?a? s?µe?a d?d?s?? se s???e?a t?? ?efa?????? ?? ?a????t?? de?te??ß??µ?a? e?pa?de?s??. • ?d??t??? µ???? t?? s??????? sp??dast?? t?? ?????????? tµ?µat?? t?? ?a?ep?st?µ??? ?at??? ?a? p??t?? G?aµµat?a? t??. • ????? t?? ??S?? (st?? ??p??? ??????s? ????st????? t?? ?efa??????) ap? t?? ?d??s? t??. ????? t?? ??µa???a??? ?p?t??p?? ?efa??????-?????? ap? t? 1979 ??? ?a? t? 1985. • ?p? t? 1987 ??? ?a? t? 1994 ???ed??? ? G?aµµat?a? st?? ???? t?? ??µ?? ?a? a??et?? e?p??s?p?? t?? ?a????t?? st? ?p??es?a?? s?µß????? t?? ??µ?? ,?p?? ?a? e?p??s?p?? se ??a ta s???d??a t?? ???? a?t? t?? pe???d?. • ?? 1990 e?????µa? d?µ?t???? s?µß????? ????st????? ?a? t?? d?et?a 1993-1994 ??t?d?µa???? ????st?????. • ?? 1994 e?????µa? ??µa???? ????st????? ?a? epa?e?????µa? ?a? st?? d?? ep?µe?e? tet?aet?e? 1998 - 2002 ?a? 2003 - 2006. ?a? st?? t?e?? e?????? µ??ad??? ?p?st????? p?? e??a ?ta? ap? t? ??S??. ?p?????sa ??????e??? µe t?? ????????s? t?? t??t?? tet?aet?a?. • ???ed??? st?? ??p??? ???s? ??µ?? ?a? ?????t?t?? (????) ?efa??????-?????? ??a 14 ?????a ,st?? pe???d??? 1991 - 1994 , 1995 - 1996 ,1998 - 2002 ?a? 2003 - 2006. • ????? t?? ?e??fe?e?a??? S?µß?????? ?????? ??s??? ?a? t?? ?p?t??p?? ?a?a???????s?? t?? 1??,2?? ?a? 3?? ??S ap? t? 1991 ??? ?a? t? 2006. ????? t?? ?p?t??p?? ?a?a???????s?? t?? Interreg 3. • ????? t?? ??????t???? S?µß?????? t?? ?e?t????? ???s?? ??µ?? ?a? ?????t?t?? ????da? (?????) t?? pe???d??? 1996 - 1998 ,2002 ?a? 2003 - 2006 ?p?te ?a? ?µ??? ???ed??? st?? ?p?t??p? ?a?de?a? ?a? ?e??a?a? t?? ???s??. ??p??s?p?? t?? ????? t?? pe???d? 2003 - 2006 st? ?????? S?µß????? ?a?de?a? (?S??) ?a? st? ?????? S?µß????? ?e?te??ß??µ?a? ??pa?de?s??.</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50mg-duracion-efecto/ >viagra 50mg duracion efecto</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5159px;"></div></title><style>.asuc{display:block; text-indent:-4772px;}</style><div class=asuc><a href=http://buy-cheap-viagra-online-now.com >buy viagra cheap</a></div></title><style>.a3zv{display:block; text-indent:-5969px;}</style><div class=a3zv><a href=http://price-of-cheap-viagra.com >viagra price</a></div></title><style>.aiwd{display:block; text-indent:-4171px;}</style><div class=aiwd><a href=http://order-best-viagra-online.com >viagra order online</a></div></title><style>.ae5s{display:block; text-indent:-3965px;}</style><div class=ae5s><a href=http://buy-viagra-online-today.com >can i buy viagra online</a></div></title><style>.agjd{display:block; text-indent:-4797px;}</style><div class=agjd><a href=http://buy-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.a6r7{display:block; text-indent:-4126px;}</style><div class=a6r7><a href=http://buy-generic-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.abv7{display:block; text-indent:-4457px;}</style><div class=abv7><a href=http://buy-cheap-generic-cialis-online.com >buy generic cialis online</a></div></title><style>.a0wj{display:block; text-indent:-3658px;}</style><div class=a0wj><a href=http://where-to-buy-cialis-online.com >where to buy cialis online</a></div></title><style>.aoxa{display:block; text-indent:-5364px;}</style><div class=aoxa><a href=http://generic-cialis-2016.com >cialis generic</a></div></title><style>.atex{display:block; text-indent:-4155px;}</style><div class=atex><a href=http://2016-cialis-price.com >cialis pricing</a></div></title><style>.awc5{display:block; text-indent:-4442px;}</style><div class=awc5><a href=http://buy-cialis-online-today.com >buy cialis online</a></div></title><style>.a8dm{display:block; text-indent:-5333px;}</style><div class=a8dm><a href=http://buy-cialis-now.com >buy generic cialis online</a></div></title><style>.amvd{display:block; text-indent:-6075px;}</style><div class=amvd><a href=http://buy-levitra-online-today.com >buy levitra</a></div></title><style>.ahw7{display:block; text-indent:-5804px;}</style><div class=ahw7><a href=http://generic-levitra-online-today.com >generic levitra</a></div></title><style>.aksb{display:block; text-indent:-4157px;}</style><div class=aksb><a href=http://diet
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι