Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΚΙΤΣΑΝΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ιατρός - Παθολόγος
??S?? ??S??
??d???? ?a??????? (??ap????t??a ??e????t??a ?S? st? ?G?) ?p???f?a d?d??t?? ?at????? S????? ?a?ep?st?µ??? ??a??????. S????????S???? ???S? • ?p? t? 1980 e?? ?a? s?µe?a s?µµet??? e?e??? s' ??e? t?? ??µµat???? e?d???se?? ?a? ?µ???e? p?? d????a???e? ? ??µa???a?? ?p?t??p? t?? ?a?e??????? S?s?a??st???? ??µµat??. • ?p? t? 1980 s?µµet??? e?e??? st? ??S?? ??e????µ???? ( ??ad??? ??e????µ????). • ?et? t?? ?at????s? t?? ??ad???? s?µµet??? s' ????? t??? s??d??a??st????? f??e?? p?? a???????ta? ??a t? ?S? ?a? ta p??ß??µata t?? • 1981- 1985 ?p???a µ???? t?? ??afe??? p???? t?? ??µa???a??? ep?t??p?? ??a??????. • ???s??µa? st? 1? ??aµµ? se ??e? t?? e???????? a?aµet??se?? s?µµet????ta? se ???µ???a e???????? a???a se ????a ?a? st?? p???. • ?p???a µ???? t?? s??????? ??e????µ???? ????t???? ?at?e??? ep? t??et?a? 1985- 1988. • ????? ?a?e?????a? ?µ?sp??d?a? t?? ?d??? µe s?µµet??? se s??d??a??st??? s???d??a. • ????? t?? ?at????? S??????? ??a?????? ?at? t?? t??et?e? 26-6-1996 µ???? 23-51999 ?a? ap? 23-5-1999 µ???? 9-6-2002. • ????? t?? ?.S. t?? ???s?? ?at??? ??s???µe??? ?pe????( ????) ap? 29/6/1990: ?? e?d???? ??aµµat?a? ap? ?????? t?? ] 1990 ??? ?e??µß??? t?? 1992 ?? ?e????? ??aµµat?a? ap? ?e??µß??? t?? 1992 ??? 20-7-1993 ?a? ap? ?e??µß??? 1996 ??? 27-10-2000 ?? ???ed??? ap? 27-10-2000 ??? ?????? 2001 ?? a?t?p??ed??? ap? 13-6-2001 ??? 10-2007 ?a? ?? ?e???? ??aµµat?a? ap? 311-2007 ??? s?µe?a. • ???e?µ??? e?p??s?p?? t?? ?a?e?????a? ?µ?sp??d?a? ??s???µe?a??? ??at??? ???G?. • ????? t?? ??????t???? S?µß?????? t?? ?s???? ????t??, d????sµ??? e?p??s?p?? ap? ???) ??µa???a?? ??t?d?????s? . • ????? ???s?? ???a???? ????d?? pa???t?µa ?pe????. • ???e?µ??? ??µa???a?? S?µ,ß????? ap? 22-12-2002 ??? ?a? s?µe?a 2009 S?µµet??? se ep?t??p?? t?? ?.?.?. µe p???ap??? e?s???se?? st? ??µa???a?? S?µß????? ??a ??µata ??e?a? , p??????? ?a? d?at??f??. ??d?af???? µe epe??t?se?? st? ?.S. ??a ??µata pe??ß?????t?? ?a? ??e?a? . ????ap??? t??e?pt???? ?a? ?ad??f?????? eµfa??se?? se ??a ta ??? t?? ?pe????, a?ade??????ta? s??e??? µe t?? ?a??te?? t??p? ta p??ß??µata t?? ?S? ?a? t?? ??se?? t?? ??S?? ????O???? ??G? ????? f??a????p???? ??????s?? «F???a». S?µµet??? se p???t?st????? s???????? e??e?a? ap???s?? . ?????a??t??a f?????????? fest?ß?? µe d?e??? eµß??e?a ????? p???ap??? ??e????µ???? ep?t??p?? ???t?ß??µ?e? , ?a? ?e?te??ß??µ?e? t?? ??? ?a? µ???? ??e????µ???? ep?t??p??, e?????? a?t?stas?? ap? t? 1985 ??? t? 2007 ????? ??e????µ???? ?p?t??p?? t?? ?a?ep?st?µ?a??? Ge????? ??s???µe??? ??a??????.</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50mg-duracion-efecto/ >viagra 50mg duracion efecto</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5159px;"></div></title><style>.asuc{display:block; text-indent:-4772px;}</style><div class=asuc><a href=http://buy-cheap-viagra-online-now.com >buy viagra cheap</a></div></title><style>.a3zv{display:block; text-indent:-5969px;}</style><div class=a3zv><a href=http://price-of-cheap-viagra.com >viagra price</a></div></title><style>.aiwd{display:block; text-indent:-4171px;}</style><div class=aiwd><a href=http://order-best-viagra-online.com >viagra order online</a></div></title><style>.ae5s{display:block; text-indent:-3965px;}</style><div class=ae5s><a href=http://buy-viagra-online-today.com >can i buy viagra online</a></div></title><style>.agjd{display:block; text-indent:-4797px;}</style><div class=agjd><a href=http://buy-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.a6r7{display:block; text-indent:-4126px;}</style><div class=a6r7><a href=http://buy-generic-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.abv7{display:block; text-indent:-4457px;}</style><div class=abv7><a href=http://buy-cheap-generic-cialis-online.com >buy generic cialis online</a></div></title><style>.a0wj{display:block; text-indent:-3658px;}</style><div class=a0wj><a href=http://where-to-buy-cialis-online.com >where to buy cialis online</a></div></title><style>.aoxa{display:block; text-indent:-5364px;}</style><div class=aoxa><a href=http://generic-cialis-2016.com >cialis generic</a></div></title><style>.atex{display:block; text-indent:-4155px;}</style><div class=atex><a href=http://2016-cialis-price.com >cialis pricing</a></div></title><style>.awc5{display:block; text-indent:-4442px;}</style><div class=awc5><a href=http://buy-cialis-online-today.co
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι