Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΔΑΠΑΠ

Μοντέλο: 'Δυναμικές Ανάδειξης, Πλοήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου' (ΔΑΠΑΠ)

Η επιστημονική μεθοδολογία και η στρατηγική για την παραγωγή, ανάδειξη, διαχείριση και υλοποίηση του περιεχομένου στο Greek Politics Journal (GPJ), καθώς και των Διεθνών Κόμβων (Portal) www.EklogesOnline.com και www.GreekElections.com, βασίζεται στο επιστημονικό Μοντέλο «Δυναμικές Ανάδειξης, Προήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου» (ΔΑΠΑΠ).

Το καινοτόμο επιστημονικό μοντέλο ΔΑΠΑΠ διαμορφώνει την πρωτοποριακή και καινοτόμα επιστημονική μέθοδο για τη δημιουργία πολιτικοποιημένων στρατηγικών ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου σε Ιστοσελίδες, και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). Το επιστημονικό μοντέλο συνθέτει, με επιστημονικές έρευνες από το 2000 μέχρι σήμερα, δυναμικά τόσο την παραγωγή της ποιότητας του ψηφιακού περιεχομένου, όσο και την αποτελεσματική διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου στο www.ekelogesonline.com. Επίσης παρέχει τοπική υπεροχή και παγκόσμια απήχηση για την προώθηση των πολιτικών και για τη δυναμική προβολή του ψηφιακού περιεχομένου όλων των υποψήφιων στις Ελληνικές εκλογικές αναμετρήσεις, τοποθετώντας τους δυναμικά στις πρώτες σελίδες όλων των παγκόσμιων μηχανών αναζήτησης ψηφιακού περιεχομένου από το 2000 μέχρι σήμερα.
Η επιστημονική μέθοδος ΔΑΠΑΠ υιοθετεί επιστημονικές τακτικές αξιολόγησης π.χ. «Αξιολόγησης Διαχείρισης και Ποιότητας Ψηφιακού Περιεχομένου», «Αξιολόγησης Διαχείρισης Πολιτικού Πολιτισμού των Υποψηφίων» και το «Βιντεο-Περιοδικό Δυναμικής Προβολής Υποψηφίων», οι οποίες αξιολογούν δυναμικά:

  • τον στρατηγικό σχεδιασμό 'παραγωγής', 'ανάδειξης', 'διαχείρισης', 'προώθησης' και 'προβολής' του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών,
  • τη λειτουργικότητα χρήσης του διαδικτυακού τόπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media),
  • την αναγνωρισιμότητα του ονόματος, του διαδικτυακού τόπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης των υποψηφίων στο παγκόσμιο τοπίο
  • την πολιτική, κοινωνική και οικονομική παιδεία των Υποψηφίων.

Το επιστημονικό μοντέλο βασίζεται στον συνδυασμό αξιωμάτων και δυναμικών παραμέτρων. Στρατηγική Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου Ιστοσελίδων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με το μοντέλο ΔΑΠΑΠ
Η επιστημονική μέθοδος «Στρατηγική Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» με το μοντέλο ΔΑΠΑΠ βασίζεται στον δυναμικό συνδυασμό των κυριότερων παραμέτρων που συντελούν στην παραγωγή και ανάδειξη περιεχομένου, στις στρατηγικές σχεδίασης του διαδικτυακού τόπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, στον τεχνικό σχεδιασμό και υλοποίηση της ιστοσελίδας και της βάσης Δεδομένων της, καθώς επίσης και στη λειτουργικότητα χρήσης ως προς την πλοήγηση, την ανεύρεση και το ποιοτικό εύρος του ψηφιακού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών αναπτύσσεται με συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία σε τρία επίπεδα δράσης, τα οποία αποτελούνται από δυναμικά πεδία περιεχομένου.
Τα επίπεδα δράσης του ΔΑΠΑΠ είναι:

  • «Σχεδιασμός, Στρατηγική και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου» - Σχεδιασμός για την παραγωγή, ανάδειξη, διαχείριση, δυναμική προβολή και προώθηση περιεχομένου.
  • «Τεχνικές Σχεδίασης και Υλοποίησης Ψηφιακού Περιεχομένου» - Τεχνική σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές για κινητά τηλεφώνα και καινοτόμες εφαρμογές βάσεων δεδομένων.
  • «Λειτουργικότητα Χρήσης και Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου» - Λειτουργικότητα ως προς την πλοήγηση και ανεύρεση περιεχομένου στα δυναμικά πεδία του ΔΑΠΑΠ.

Τα δυναμικά πεδία ψηφιακού περιεχομένου στο ΔΑΠΑΠ είναι το:
  • Οριζόντιο Δυναμικό Πεδίο (ΟΔΠ) του ΔΑΠΑΠ – Παραγωγή και δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Κάθετο Δυναμικό Πεδίο (ΚΔΠ) του ΔΑΠΑΠ - Διαχείριση, Προώθηση και Προβολή Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Διαγώνιο Δυναμικό Πεδίο (ΔΔΠ) του ΔΑΠΑΠ - Ανάδειξη, Λειτουργικότητα, Πλοήγηση, Ποσότητα και Ποιότητα Ψηφιακού Περιεχομένου

Αξιολόγηση Ψηφιακού Περιεχομένου Ιστοσελίδων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με ΔΑΠΑΠ

Η επιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση «Αξιολόγηση Ψηφιακού Περιεχομένου Ιστοσελίδων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» με το μοντέλο ΔΑΠΑΠ λαμβάνει υπόψη τις μεθόδους αξιολόγησης των ιστοσελίδων των διαδικτυακών τόπων και διαμορφώνει ένα δυναμικό πλέγμα αξιωμάτων και παραμέτρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό του κυβερνοχώρου. Τα αξιώματα και οι παράμετροι είναι δυναμικά μεταβαλλόμενα και επιστημονικά προσδιορισμένα διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή και ανάδειξη περιεχομένου, στις στρατηγικές σχεδίασης του διαδικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στον τεχνικό σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση της ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της βάσης Δεδομένων της, καθώς και στη λειτουργικότητα χρήσης ως προς την πλοήγηση, την ανεύρεση και το ποιοτικό εύρος του ψηφιακού περιεχομένου.

Η αξιολόγηση Ιστοσελίδων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με ΔΑΠΑΠ αποτελεί « ψηφιακή πυξίδα», για τους κατόχους διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και τους χρήστες ώστε να κατανοούν το ψηφιακό περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων και να προσανατολίζονται στις ιστοσελίδες που είναι λειτουργικές και ποιοτικές ως προς το περιεχόμενο και την τεχνική τους στο χαώδες παγκόσμιο τοπίο του κυβερνοχώρου.

Το μοντέλο ΔΑΠΑΠ σύντομα ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο επιστημονικής ανάπτυξης του και πολύ σύντομα θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του μετά από 15 χρόνια πρακτικής εφαρμογής του. Η Info-Communication Reseach Society θεωρεί ότι το επιστημονικό μοντέλο ΔΑΠΑΠ αποτελεί καινοτόμο εργαλείο για τους επαγγελματίες που ασχολούνται τόσο με την παραγωγή, διαχείριση, προώθηση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου, όσο και με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση ιστοσελίδων, διαδικτυακών κόμβων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στον 21ον αιώνα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Καθηγητής Γιώργος Κ. Γκαντζιάς, Πολιτιστικής Πολιτικής και Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ο οποίος επιστημονικά δραστηριοποιείται στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, στις νέες τεχνολογίες, στη διοίκηση, στη διαχείριση, στα ψηφιακά συστήματα οικονομικής ρευστότητας, στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στο πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. E-mail: info@eklogesonline.com και eklogesonline@gmail.com

Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι