Σάββατο, 25 Μαίου 2024Εισαγωγή

Επιμέλεια Άρθρων

Κατάλογος Άρθρων

Στείλτε το άρθρο σας

Επικοινωνία

 

 

DIGITAL ELECTIONS VERSION

Μοντέλο: 'Δυναμικές Ανάδειξης, Πλοήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου' (ΔΑΠΑΠ)

Η στρατηγική για την παραγωγή, ανάδειξη και υλοποίηση του περιεχομένου στο Greek Politics Journal, καθώς και του Παγκόσμιου Κόμβου-Portal www.Eklogesonline.com & www.GreekElections.com, βασίζεται στο επιστημονικό Μοντέλο 'Δυναμικές Ανάδειξης, Προήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου' (ΔΑΠΑΠ).

Το επιστημονικό μοντέλο ΔΑΠΑΠ βασίζεται σε δύο επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες είναι:

 • Η επιστημονική μέθοδος 'Στρατηγικής Ανάπτυξης Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ', η οποία στηρίζεται στις επιστημονικές μεθόδους που συντελούν στην 'Παραγωγή', 'Ανάδειξη', 'Διαχείριση', 'Προώθηση' και 'Προβολή' του ψηφιακού περιεχομένου και γενικότερα του διαδικτυακού τόπου και
 • Η επιστημονική μέθοδος 'Αξιολόγηση Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ', η οποία αξιολογεί:
 • τον στρατηγικό σχεδιασμό 'παραγωγής', 'ανάδειξης', 'διαχείρισης', 'προώθησης' και 'προβολής' του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών,
 • τη λειτουργικότητα χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και
 • την αναγνωρισιμότητα του ονόματος και του διαδικτυακού τόπου στο παγκόσμιο τοπίο.

Το επιστημονικό μοντέλο βασίζεται στον συνδυασμό αξιωμάτων και δυναμικών παραμέτρων.

Στρατηγική Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ

Η επιστημονική μέθοδος 'Στρατηγική Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ' βασίζεται στον δυναμικό συνδυασμό των κυριότερων παραμέτρων που συντελούν στην παραγωγή και ανάδειξη περιεχομένου, στις στρατηγικές σχεδίασης του διαδικτυακού τόπου, στον τεχνικό σχεδιασμό και υλοποίηση της ιστοσελίδας και της βάσης Δεδομένων της, καθώς επίσης και στη λειτουργικότητα χρήσης ως προς την πλοήγηση, την ανεύρεση και το ποιοτικό εύρος του περιεχομένου. Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών αναπτύσσεται με συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία σε τρία επίπεδα δράσης, τα οποία αποτελούνται από δυναμικά πεδία περιεχομένου.

Τα επίπεδα δράσης του ΔΑΠΑΠ είναι:

 • 'Στρατηγικές Σχεδιασμού και Λειτουργικής Δράσης' - Στρατηγικός σχεδιασμός για την παραγωγή, ανάδειξη, δυναμική προβολή και προώθηση περιεχομένου και διαδικτυακού τόπου.
 • 'Τεχνικές Σχεδίασης και Υλοποίησης Διαδικτυακού Τόπου' - Τεχνική σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου και Βάσεων Δεδομένων.
 • 'Λειτουργικότητα Χρήσης και Ανάπτυξη Περιεχομένου' - Λειτουργικότητα ως προς την πλοήγηση και ανεύρεση περιεχομένου στα δυναμικά πεδία του ΔΑΠΑΠ.

Τα δυναμικά πεδία περιεχομένου στο ΔΑΠΑΠ είναι το:

 • 'Οριζόντιο δυναμικό πεδίο ΔΑΠΑΠ',
 • 'Κάθετο δυναμικό πεδίο ΔΑΠΑΠ' και το
 • 'Διαγώνιο δυναμικό πεδίο ΔΑΠΑΠ'.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ

Η επιστημονική μέθοδος 'Αξιολόγηση Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ' λαμβάνει υπόψη τις μεθόδους αξιολόγησης των ιστοσελίδων των διαδικτυακών τόπων και διαμορφώνει ένα δυναμικό πλέγμα αξιωμάτων και παραμέτρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό του κυβερνοχώρου. Οι παράμετροι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή και ανάδειξη περιεχομένου, στις στρατηγικές σχεδίασης του διαδικτυακού τόπου, στον τεχνικό σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση της ιστοσελίδας και της βάσης Δεδομένων της, καθώς και στη λειτουργικότητα χρήσης ως προς την πλοήγηση, την ανεύρεση και το ποιοτικό εύρος του περιεχομένου.

Η 'Αξιολόγηση Ιστοσελίδων με ΔΑΠΑΠ' αποτελεί 'την ψηφιακή πυξίδα', η οποία βοηθάει τους κατόχους διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), καθώς και τους χρήστες να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το ψηφιακό περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων και να προσανατολιστούν στις ιστοσελίδες που είναι λειτουργικές και ποιοτικές ως προς το περιεχόμενο και την τεχνική τους υλοποίηση στο αχανές και χαώδες παγκόσμιο τοπίο του κυβερνοχώρου.

Το Μοντέλο-ΔΑΠΑΠ βρίσκεται στο αρχικό του στάδιο ανάπτυξης και πολύ σύντομα θα αποτελέσει το εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Κ. Γκαντζιάς, Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, e-mail: ggantzias@aegean.gr