Τετάρτη, 22 Μαίου 2024Εισαγωγή

Επιμέλεια Άρθρων

Κατάλογος Άρθρων
Εκλογές Μάϊος 2023

Εκλογές Ιούλιος 2019

Εκλογές Μάιος 2019

Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

Εκλογές Ιανουάριος 2015

Εκλογές Μάιος 2014

Εκλογές Ιούνιος 2012

Εκλογές Μάιος 2012

Εκλογές 2010

Εκλογές 2009

Εκλογές 2007

Εκλογές 2006

Εκλογές 2004

Εκλογές 2002

Εκλογές 2000


Στείλτε το άρθρο σας

Επικοινωνία

 

 

DIGITAL ELECTIONS VERSION

Οι πολιτικοί στόχοι των Εκλογών του 2002

του Νικόλα Βερνίκου, καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, 4/10/2002

Η ποιότητα ζωής θα αναπτυχθεί στον βαθμό που ο δημοκρατικός έλεγχος θα περάσει στο τοπικό επίπεδο και θα συντονιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής της Ελληνικής περιφέρειας.

Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2002 έχουν πολιτικό ενδιαφέρον επειδή προετοιμάζουν την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική θέση της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα πρυτανεύσουν οι τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και η συνεκτικότητα της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρώπη των πολιτών που ανήκουν ενεργά σε τοπικές κοινωνίες διαμορφώνεται μέσα από τα δυναμικά πεδία των διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο θα κληθεί η Ελλάδα να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική της από την επόμενη κιόλας προεδρεία της στην ΕΕ.

Ήδη μια σειρά από κόμματα με φιλελεύθερο προσανατολισμό έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια συνομοσπονδία της Ευρώπης. Εδώ, λοιπόν, εντοπίζεται ένας από τους πολιτικούς στόχους των εκλογών. Επίσης ένας άλλος σημαντικός στόχος στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση σχετίζεται άμεσα με την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των Ελλήνων. Η αποτελεσματική επίτευξη μάλιστα αυτού του στόχου θα εξαρτηθεί από τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Ελληνικής περιφέρειας, καθώς και τον ρόλο του ανθρώπου στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Οι συμπολίτες μας δικαιούνται να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους τόσο στο επίπεδο της γειτονίας, όσο και μέσα στην πόλη όπου ζουν και εργάζονται καθημερινά. Οι εκλογές διαμορφώνουν νέες ευκαιρίες που συντελούν στη διαμόρφωση νέων προσανατολισμών ως προς τη δημιουργία ζωντανών αστικών πόλων.

Η δημιουργίας ζωνών ποιότητας στο ευρύτερο τοπίο της Ελληνικής περιφέρειας απαιτεί την παροχή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, όπως επίσης και όλων των απαραίτητων πόρων, ώστε η Αυτοδιοίκηση να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που δημιουργούνται από τις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και αναγκών του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να αναδειχθεί αυτό που ονομάζουμε «Η Οικολογία για τον Άνθρωπο», η οποία αποτελεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διαμορφώνεται και θα βελτιώνεται ποιοτικά η κοινωνική ζωή των Ελλήνων καθημερινά. Αυτή η ποιότητα ζωής θα αναπτυχθεί στον βαθμό που ο δημοκρατικός έλεγχος θα περάσει στο τοπικό επίπεδο και θα συντονιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, η οποία θα αναπτύσσεται στο ανθρώπινο περιβάλλον της Ελληνικής περιφέρειας.

Συνεπώς, για τους προαναφερόμενους λόγους οι εκλογές του 2002 διαμορφώνουν έναν πολιτικό ιστό που τις χαρακτηρίζει ως βαθύτατα πολιτικές. Η πολιτική τους ταυτότητα διαμορφώνεται και αναπτύσσεται μέσα από δημοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τους απαραίτητους στόχους που θα εγγυώνται το μέλλον της δημοκρατίας σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ορισμένοι από τους αναφερόμενους στόχους είναι: η ανάπτυξη της οικονομίας, η απασχόληση, η ασφάλεια, όπως και οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης κοντά στο σπίτι μας.